ელიზბარაშვილი, მიხეილ.

უმაღლესი მათემატიკა ეკონომისტებისათვის /მიხეილ ელიზბარაშვილი, რედ: ვასო თევზაძე.ნაწ. პირველი .
თბ.:თბილ. უნტ–ის გამბა ,1999.

330გვ.

1.მათემატიკა.Dynamic Details
#43

Holdings