თვალთვაძე , დარეჯან.

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები : დარეჯან თვალთვაძე, ნანა გაფრინდაშვილი ; რედაქტორი : გ. გოგოლაშვილი.
თბილისი ,2005.

199გვ.

1.მართლწერის წესები ქართულ ენაში.2.ქართული ენის ლექსიკა.3.ქართული ენის სინტაქსი.4.ქართული ენის სტილისტიკა.Dynamic Details
#416თ-53

Holdings